Informacja o wynikach oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dotyczącego edukacji ogólnej

Data publikacji: 16.05.2017 r.

Poniżej publikujemy listę wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem oceny merytorycznej dla naboru w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pdfLista wniosków224.48 KB


Top