Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania - Edukacja przedszkolna

Data publikacji: 20.04.2017 r.

Poniżej publikujemy listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.11.01.01-IZ.00-10-001/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna. Dodatkowym załącznikem jest skład Komisji Oceny Projektów powołanej dla ww. konkursu.

pdfLista projektów246.16 KB

pdfSkład Komisji Oceny Projektów304.76 KB


Top