Wyniki konkursu dotyczącego aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Data publikacji: 15.03.2017 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 14 marca 2017 roku opublikował wyniki konkursu dotyczącego aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łodzkiego na lata 2014-2020.

Wyniki konkursu opublikowne na stronie interenetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.


Top