Szkolenia i konferencje

Roczny Plan Szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020 jest roboczym dokumentem określającym rodzaje szkoleń planowanych na 2017 r. przez Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Szkolenia mają na celu pobudzenie aktywnych postaw wśród beneficjentów i potencjalnych beneficjentów oraz dostarczenie wiedzy specjalistycznej niezbędnej do prawidłowego przygotowania wniosku i realizacji projektów w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię szkolenie:

Dostępnych (207) Szkoleń ze wszystkich kategorii

Strona 5 z 21

Top